Gealan 8000

Ak sa práve teraz  rozhodujte pre výmenu okien, je profil GEALAN S 8000 IQ pre Vás tým správnym riešením.Tento okennný systém vytvára všetky predpoklady na dlhú životnosť okna. Ide o 6-komorový profilový systém s dorazovým tesnením, ktorý ukrýva veľkú hlavnú komoru pre zabudovanie veľkých oceľových výstuží, ktoré zabezpečujú veľmi dobrú stabilitu týchto okien i odolnosť voči vlámaniu. Konštrukčná hĺbka 74 mm zaisťuje dobrú tepelnú a hlukovú izoláciu, nespornou výhodou tohto okenného systému je aj vysoký komfort čistenia vďaka príslušnej dimenzovanej drážke rámu.
• 6 komôr v ráme aj krídle
• stavebná hĺbka 74 mm
• kvalitatívna trieda profilového systemu A a B
• oceľová pozinkovaná výsuha v ráme aj krídle o hrúbke 2 mm
• koeficient prestupu tepla rámu Uw = 1,2 W.m-2K-1
• koeficient prestupu tepla izolačné dvojsklo Uw = 1,1 W.m-2K-1
• koeficient prestupu tepla izolačné trojsklo Uw = 0,7 W.m-2K-1
• akustické vlastnosti  Rw = 35 dB (pri trojskle možné až do 44 dB)
• odolnosť proti zaťaženiu vetrom jednokrídlové okno trieda C5
• odolnosť proti zaťaženiu vetrom dvojkrídlové okno a balkónvoé dvere  trieda C4